Cổ phiếu ngân hàng “hồi sinh”

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa