Có phải ký HĐLĐ với người cao tuổi?

NLĐ là cán bộ CĐ được gia hạn HĐLĐ cho tới khi hết hạn nhiệm kỳ CĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ là cán bộ CĐ được gia hạn HĐLĐ cho tới khi hết hạn nhiệm kỳ CĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ là cán bộ CĐ được gia hạn HĐLĐ cho tới khi hết hạn nhiệm kỳ CĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG