Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có nên học tiếng Hán trong trường Việt?

Lớp học tiếng Hán ngày xưa.
Lớp học tiếng Hán ngày xưa.