Có một showbiz nhân văn và lấp lánh tình người

Nụ cười ấm áp các nghệ sĩ mang tới nơi “rốn lũ”.
Nụ cười ấm áp các nghệ sĩ mang tới nơi “rốn lũ”.