Có được chấm dứt HĐLĐ với người bị kết án tù?

NSDLĐ và NLĐ nên ký HĐLĐ để có cơ sở bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra. Ảnh: Nam Dương
NSDLĐ và NLĐ nên ký HĐLĐ để có cơ sở bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra. Ảnh: Nam Dương
NSDLĐ và NLĐ nên ký HĐLĐ để có cơ sở bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra. Ảnh: Nam Dương