Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có dễ “đổi đời” sau khi trở thành hoa hậu?