Chuyện về người chiến sĩ đào hầm bí mật trong nhà giam Phú Quốc

Vợ chồng ông Phan Kỳ.
Vợ chồng ông Phan Kỳ.
Vợ chồng ông Phan Kỳ.