Chuyện về một đồng nghiệp của “cô giáo quỳ xin lỗi”

Cô giáo Hà trên bục giảng.
Cô giáo Hà trên bục giảng.