Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện về một đồng nghiệp của “cô giáo quỳ xin lỗi”

Cô giáo Hà trên bục giảng.
Cô giáo Hà trên bục giảng.