Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện đã qua sao còn xới lại?

Việc xử lý vi phạm của nhân viên cần tuân thủ quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa. Nguồn internet).
Việc xử lý vi phạm của nhân viên cần tuân thủ quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa. Nguồn internet).