Chuyện công sở: Nếu làm radar thì nên “rà” cả chuyện tốt!

Nếu làm radar của sếp thì nên báo cáo cả chuyện tốt của người khác cho công bằng!  (Ảnh minh họa, nguồn: Afamily).
Nếu làm radar của sếp thì nên báo cáo cả chuyện tốt của người khác cho công bằng! (Ảnh minh họa, nguồn: Afamily).