Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện cảm động về đôi khỉ vượt biển để bên nhau

Những con khỉ trên đảo.
Những con khỉ trên đảo.