Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Văn Ngàng trao quà hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng cho học sinh vùng lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Văn Ngàng trao quà hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng cho học sinh vùng lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).