Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Ký sự pháp đình:

Chữ tiền nặng hơn chữ hiếu

Ở tuổi 90 rồi nhưng cụ C vẫn phải chịu những nỗi đau mà con mình gây nên. Ảnh: D.T.
Ở tuổi 90 rồi nhưng cụ C vẫn phải chịu những nỗi đau mà con mình gây nên. Ảnh: D.T.