Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ cách chức cô hiệu trưởng ở Bình Phước:

Chủ tịch huyện ban hành quyết định trái pháp luật

Cô giáo Bùi Thị Phương Minh đã khởi kiện ông Chủ tịch huyện Bù Gia Mập vì ra quyết định trái pháp luật.
Cô giáo Bùi Thị Phương Minh đã khởi kiện ông Chủ tịch huyện Bù Gia Mập vì ra quyết định trái pháp luật.