Chống thuốc lá lậu: Hành trình còn lắm gian nan

Hải quan kiểm tra thuốc lá nhập lậu trước khi tiêu hủy. Ảnh: QUANG QUÝ.
Hải quan kiểm tra thuốc lá nhập lậu trước khi tiêu hủy. Ảnh: QUANG QUÝ.