Chống thực phẩm bẩn, còn nhiều gian truân

Phát hiện thịt heo bẩn tại chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào tháng 1.2017. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Phát hiện thịt heo bẩn tại chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào tháng 1.2017. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Phát hiện thịt heo bẩn tại chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào tháng 1.2017. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Lên top