Chới với vì không có chế độ thai sản

Khoảng 20 nữ CN đang mang thai từng làm việc tại Cty Green Apparel Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có chế độ thai sản. Ảnh: L.T
Khoảng 20 nữ CN đang mang thai từng làm việc tại Cty Green Apparel Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có chế độ thai sản. Ảnh: L.T
Khoảng 20 nữ CN đang mang thai từng làm việc tại Cty Green Apparel Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có chế độ thai sản. Ảnh: L.T
Lên top