Chờ hạ lãi suất

Vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ hạ lãi suất. Ảnh: Bảo Chương
Vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ hạ lãi suất. Ảnh: Bảo Chương