Chiến thắng “con ma rừng”, đôi vợ chồng “đũa lệch” tìm thấy hạnh phúc

Vợ chồng ông Sung - bà Wẹ.
Vợ chồng ông Sung - bà Wẹ.