Chiếc vam trong túi “tố” băng chuyên trộm, rã xe gian

Nguyễn Văn Khuê và Huỳnh Vĩ Minh bị Công an điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác  phạm tội mà có. Ảnh: Trường Sơn
Nguyễn Văn Khuê và Huỳnh Vĩ Minh bị Công an điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Trường Sơn