Chia khó với công nhân vùng biển đảo

Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN Nguyễn Thị Kim Thanh tặng quà cho đoàn viên ĐL Phú Quý - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN Nguyễn Thị Kim Thanh tặng quà cho đoàn viên ĐL Phú Quý - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN Nguyễn Thị Kim Thanh tặng quà cho đoàn viên ĐL Phú Quý - Ảnh: L.T