Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức TPHCM: Lo nhất là cào bằng, dàn đều

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: "Làm sao để tránh cào bằng... Ảnh: PK
PGS.TS Trần Hoàng Ngân: "Làm sao để tránh cào bằng... Ảnh: PK
PGS.TS Trần Hoàng Ngân: "Làm sao để tránh cào bằng... Ảnh: PK

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM