Chỉ 20% mẫu hài cốt xét nghiệm ADN có kết quả chính xác