Chỉ 20% mẫu hài cốt xét nghiệm ADN có kết quả chính xác

ThS Ngô Đức Phương - Phó GĐ Cty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền - Gentis.
ThS Ngô Đức Phương - Phó GĐ Cty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền - Gentis.
ThS Ngô Đức Phương - Phó GĐ Cty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền - Gentis.
Lên top