Chặt đứt hai đường dây cung cấp "hàng nóng" cho tội phạm

Chân dung Nguyễn Hồng Phúc - ông trùm sản xuất mua bán súng đạn quân dụng kiêm đòi nợ thuê. Ảnh: C.A
Chân dung Nguyễn Hồng Phúc - ông trùm sản xuất mua bán súng đạn quân dụng kiêm đòi nợ thuê. Ảnh: C.A
Chân dung Nguyễn Hồng Phúc - ông trùm sản xuất mua bán súng đạn quân dụng kiêm đòi nợ thuê. Ảnh: C.A