“Chân dài đi hát” - thất bại và thành công

Ái Phương từ người mẫu chuyển sang ca sĩ và có khả năng sáng tác.
Ái Phương từ người mẫu chuyển sang ca sĩ và có khả năng sáng tác.