Cậu học trò mồ côi, cụt tứ chi đậu đại học

“Lạc cụt” giờ đã là chàng thiếu niên khỏe mạnh, đẹp trai. Ảnh: P.N
“Lạc cụt” giờ đã là chàng thiếu niên khỏe mạnh, đẹp trai. Ảnh: P.N
“Lạc cụt” giờ đã là chàng thiếu niên khỏe mạnh, đẹp trai. Ảnh: P.N
Lên top