Cắt “của quý” vì tự dùng kháng sinh

TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM đang phẫu thuật cho bệnh nhân.
TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM đang phẫu thuật cho bệnh nhân.