Cắt bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được không?

NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm thì được bồi dưỡng bằng hiện vật. Ảnh: Nam Dương
NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm thì được bồi dưỡng bằng hiện vật. Ảnh: Nam Dương
NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm thì được bồi dưỡng bằng hiện vật. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top