Cặp kiểng “lạ” trong Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo: Khám phá “độc” trong kiểng... “lạ” (kỳ cuối)

Cận cảnh thế rễ “chân nôm” của cây kiểng.
Cận cảnh thế rễ “chân nôm” của cây kiểng.