Cấp cứu nạn nhân bí tiểu do tổn thương di lệch niệu đạo

ThS.BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng Đơn vị Tạo hình Niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân đang phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân N.C.C.
ThS.BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng Đơn vị Tạo hình Niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân đang phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân N.C.C.