Trekking Tà Năng – Phan Dũng:

Cảnh tỉnh từ một phượt thủ lạc lối mãi mãi không trở về

Cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (chiều xuống) phượt thủ Thi An Kiện bị lạc lối và tử vong (ảnh: Đồ họa của VnExpress).
Cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (chiều xuống) phượt thủ Thi An Kiện bị lạc lối và tử vong (ảnh: Đồ họa của VnExpress).
Cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (chiều xuống) phượt thủ Thi An Kiện bị lạc lối và tử vong (ảnh: Đồ họa của VnExpress).