Cảnh báo rước vạ vào thân khi làm tóc đón Tết

Nhuộm tóc đón tết là thói quen của nhiều người (ảnh minh họa).
Nhuộm tóc đón tết là thói quen của nhiều người (ảnh minh họa).