Cảnh báo rước họa vào thân khi làm đẹp đón Tết

Bỏng mặt do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Bỏng mặt do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Bỏng mặt do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.