Cảnh báo một thế hệ trẻ em thừa cân béo phì

Tỷ lệ gia tăng béo phì ở lứa tuổi học sinh đáng báo động. Ảnh: NG.TIẾN
Tỷ lệ gia tăng béo phì ở lứa tuổi học sinh đáng báo động. Ảnh: NG.TIẾN