Cẩn thận để không mất quyền lợi BHXH

Người lao động cần đề nghị DN sớm điều chỉnh hồ sơ BHXH khi còn đang làm việc để không bị mất quyền lợi (Ảnh minh họa).
Người lao động cần đề nghị DN sớm điều chỉnh hồ sơ BHXH khi còn đang làm việc để không bị mất quyền lợi (Ảnh minh họa).