Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Căn ke từng chút, lợi được bao nhiêu?

Mỗi nơi có cách quản lý nhân sự khác nhau nhưng bắt buộc phải đúng pháp luật. (Ảnh minh họa)
Mỗi nơi có cách quản lý nhân sự khác nhau nhưng bắt buộc phải đúng pháp luật. (Ảnh minh họa)