Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cái kết có hậu của một chuyện tình buồn

Người cùng hàng thừa kế thì được hưởng phần di sản bằng nhau.
Người cùng hàng thừa kế thì được hưởng phần di sản bằng nhau.