Cái kết có hậu của một chuyện tình buồn

Cần sự quan tâm từ cả hai bên để duy trì hạnh phúc. Ảnh ST
Cần sự quan tâm từ cả hai bên để duy trì hạnh phúc. Ảnh ST