Các ngân hàng đang “bế tắc” trước áp lực tăng vốn

Vietcombank là ngân hàng ít ỏi tăng vốn thành công khi vừa bán cổ phần cho đối tác nước ngoài.
Vietcombank là ngân hàng ít ỏi tăng vốn thành công khi vừa bán cổ phần cho đối tác nước ngoài.