Ca sĩ Việt vươn ra thế giới: Chuyện không thể?

Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm.