Ca sĩ Việt lạm dụng cảnh nóng để PR

MV “Em không hối tiếc” của Hương Giang vừa bị cơ quan quản lý yêu cầu giải trình để xử phạt.
MV “Em không hối tiếc” của Hương Giang vừa bị cơ quan quản lý yêu cầu giải trình để xử phạt.