Ca mổ xuyên đêm cứu em bé ung thư dập tủy, tụ máu

BS Phan Minh Trí kiểm tra chức năng vận động chân của bé Th sau mổ. Ảnh: K.Q
BS Phan Minh Trí kiểm tra chức năng vận động chân của bé Th sau mổ. Ảnh: K.Q
BS Phan Minh Trí kiểm tra chức năng vận động chân của bé Th sau mổ. Ảnh: K.Q