BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM: Phẫu thuật thành công ca chấn thương nặng và hiếm gặp

BS.CKII Lê Gia Ánh Thỳ - Phó trưởng Khoa Chi trên, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM - và ê kíp đang phẫu thuật cho bệnh nhân.
BS.CKII Lê Gia Ánh Thỳ - Phó trưởng Khoa Chi trên, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM - và ê kíp đang phẫu thuật cho bệnh nhân.