“Bỗng nhiên” thấy đất của mình được rao bán trên mạng

Giấy tờ chứng minh vụ hợp tác đầu tư vào mảnh đất ở Bến Cát - Bình Dương.
Giấy tờ chứng minh vụ hợp tác đầu tư vào mảnh đất ở Bến Cát - Bình Dương.