Bộ NN&PTNT kiến nghị Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế nhập khẩu trứng Artemia 0%