Bình Phước: Hàng loạt phường, xã lắp Camera giám sát theo dõi an ninh

Hệ thống camera giúp Ban quản lý chợ quan sát toàn diện, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.
Hệ thống camera giúp Ban quản lý chợ quan sát toàn diện, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.
Hệ thống camera giúp Ban quản lý chợ quan sát toàn diện, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top