Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí mật những mảnh đời: Bồ hòn không... đắng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.