Bi hài chuyện 4 cặp vợ chồng suýt bị phạt vì trốn người làng đi triệt sản

Ở làng Tút 1, gia đình nào cũng từ 6, 7 đứa con trở lên.
Ở làng Tút 1, gia đình nào cũng từ 6, 7 đứa con trở lên.