Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám bệnh từ 5h sáng: Quyết định mang tính đột phá

Bảng hiệu thông báo khám sớm của BV Ung bướu TP.HCM.
Bảng hiệu thông báo khám sớm của BV Ung bướu TP.HCM.