Bất động sản Vũng Tàu: Sân chơi mới của giới đầu tư bất động sản

Công ty TNHH AllGreen Vượng Thành - Trùng Dương kết hợp cùng Công ty Bất động sản Danh Khôi Việt (DKRV) giới thiệu ra thị trường dự án Vũng Tàu Regency. Ảnh: G.MIÊU
Công ty TNHH AllGreen Vượng Thành - Trùng Dương kết hợp cùng Công ty Bất động sản Danh Khôi Việt (DKRV) giới thiệu ra thị trường dự án Vũng Tàu Regency. Ảnh: G.MIÊU
Công ty TNHH AllGreen Vượng Thành - Trùng Dương kết hợp cùng Công ty Bất động sản Danh Khôi Việt (DKRV) giới thiệu ra thị trường dự án Vũng Tàu Regency. Ảnh: G.MIÊU